Atlas Soğutma

Nemlendirme Sistemi


Soğuk hava depoları ihtiyaca uygun şartlarda soğutulan ve nem durumu kontrol edilen, oda dışı atmosferden ısı ve de nem kazancına karşı yalıtılmış depolardır.

Soğuk hava deposunda amaç; mümkün olduğu kadar değişmez bir bağıl nemi sağlamaktır. Nem kontrolü, sıcaklık kontrolünden daha zordur. Soğuk odalarda nem oranı, muhafaza edilecek ürünün cinsine göre, uygun oranda olmalıdır.

Bu yüzden soğuk oda uygulamalarında nem oranının kontrol edilmesi ve bu nem oranının muhafaza edilmesi gereklidir. Su oranı yüksek maddelerin muhafazası sırasında çabuk bayatlamasını/buruşmasını önlemek üzere soğutulan hacme verilen nemin kontrolüne özellikle dikkat edilmelidir.

Nemlendirme cihazları Santrifüj disk yardımı ile suyu atomize etmekte ve bu su zerreciklerini sis halinde püskürtmektedir. Bu buharlaşma sırasında oluşan ısı alış verişi soğutmaya da yardımcı olmaktadır.

Su beslemesi ile çalışma başlar. Nemlendirme sonunda su tankı tamamen boşaldığından su içinde hızla çoğalabilecek bakteriler oluşmaz ve maksimum hijyen sağlar.

Nemlendirme cihazları genellikle; soğuk hava depoları, meyve olgunlaştırma prosesleri, hızlı soğutma sistemleri, tohumlama odaları, mantar yetiştiriciliği gibi sektörlerde daha yoğun kullanılır.