Atlas Soğutma

Atlas Yatırım ve Destek

TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)’ nın belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda genel kullanım maksatlı soğuk hava depoları, meyve ve sebze soğuk hava depoları, et işleme tesisleri, kanatlı kesimhaneleri konularında en yakın destekçiniz olarak yanınızdayız. Projelerinizin hayata geçmesinde hem danışmanlık desteği hem de ürün tedarikçiniz olarak tesisinizi oluşturma aşamasından anahtar teslimine kadar olan süreçte sizlerle çalışmaya hazırız. 

Tarım sektöründe ve kırsal alanda faaliyet gösteren yerli üreticilerimizin, özel sektörün ve potansiyel yatırımcıların Tarım ve Kırsal Kalkınma alanındaki tüm projelerinizde destekçiniz olmayı görev olarak biliriz.

Atlas Yatırım ve Destek olarak kalkınma programı doğrultusunda benimsemiş olduğumuz dolaylı hedeflerimizi şu şekilde sıralayabiliriz;

• Kırsal ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi,
• Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,
• Kırsal çevrenin, doğal ve kültürel varlıkların korunarak geliştirilmesi suretiyle kırsal toplumun refahının artırılması,
• İnsan kaynaklarının ve örgütlenme düzeyinin geliştirilmesidir.

Başvuru ve onay süreçlerinde gerekli evrak, belge temini ve sürecin takip edilmesinde destek ve danışmanlıkla ilgili hizmetlerden yararlanmak için bizimle doğrudan iletişime geçip süreçle ilgili ekibimizden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Desteklerin takibi için https://www.tkdk.gov.tr/