Soğutma Çevrimi Nedir?

Günlük hayatımızın içerisinde birçok sektörde kullanılan soğutucular ürünlerin mevsim fark etmeksizin depolanmasında yardımcı olmaktadır. Bu soğutma işlemleri soğutma çevrimi ile mümkün olmaktadır. Soğutma çevrimi, ısıyı emen soğutucu olan bir akışkanın ısıyı yayması ile birlikte oluşan ısı değişimi olarak ifade edilmektedir. Bu ısı değişimi soğutucu içerisinde olmaktadır.  Aslında soğutma çevriminin çalışma düzeninin matematiği Sadi Carnot tarafından 1824’de bir ısı makinesine benzetilmektedir. 

1- Soğutma Çevrimi Döngüsü Nedir?


Soğutma çevrim döngüsünde ilk olarak alçak basınçta yer alan soğutucu, akışkan olan kompresör yardımıyla basınç yükseltilerek kondansere yönlendirilir. Daha sonrasında yoğuşma oluşturularak genleşme valfine gönderilir. Son aşamada genleşme valfinden geçerek alçak basınçlı sıvı haline dönüşür. Tüm bu aşamalar sonucunda soğuma işlemi evaporatör aracılığı ile gerçekleşir.


Soğutma çevrimi döngüsünde yardımcı olacak makineler aşağıdaki gibidir. Her bir makinenin kendine özel görevleri bulunmaktadır. Düzenli çalışan bir sistem sayesinde makineler yardımıyla soğutma işlemi gerçekleşir.

- Kondanser (Yoğuşturucu): Bu makine ile soğutucu akışkanın ısısı hava veya ısı ile alınarak sıvı haline geçirilerek yoğuşma işlemi uygulanır. 

- Genleşme Vanası (Kısılma Vanası): Bu makine, soğutucu akışkanın düşük sıcaklıklarda buharlaşabilmesini sağlamak için basıncını düşürür. Burada sıvı akışkanın desibelinin ayarlanması gerekir.

- Evaporatör (Buharlaştırıcı): Bu makine, soğutulacak ortamdaki madde hava ya da su fark etmeksizin ısısını alarak, gaz haline dönüştürür. Buradaki işlem ile genleşme vanasından basınç düşürüldüğünde soğutucu akışkan buharlaşmaktadır.

- Kompresör: Bu makine ile soğutucu akışkan sıkıştırılarak, akışkan ısısını normal sıcaklıkta havaya ya da suya vermesini sağlar. Aynı zamanda akışkanı sirküle etmektedir.

Soğutma çevrimi döngüsü ile ısının düşük sıcaklıktan, yüksek sıcaklıktaki ortama yönlendirilerek soğuk depolar veya diğer ortamların soğurma işlemini sağlamaktadır. Normal koşullarda ısı, yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru hareket eder. Bu nedenle soğuk oda içerisindeki yalıtımın iyi olması önemlidir. Yalıtım, soğuk alanlardaki ısıyı korumak ve düşük sıcaklığı elde etmek için harcanan enerjiyi düşürmekte kullanılmaktadır. 

Yazımız ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizlere iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.