Atlas Soğutma

Kondenser Nedir, Kondenser Ne İşe Yarar ve Kondenser Tipleri Nelerdir?

Kondenser, diğer adıyla yoğuşturucu, soğutucu sistemlerin içinde bulunan bölümlerden biridir. Soğutma sistemlerindeki soğutma işlemini sağlayan hava ya da gazın oda içerisine girdikten sonra ısısını etrafa dağıtarak sıvı hale geçtiği bölümdür. Kondenserler soğutma sistemlerinin hem dış alanında hem de yalıtım malzemelerinin iç kısmında yer alabilirler. 


Kondenser Ne İşe Yarar?

Kondenserler, soğutucu akışkan sıvıya yoğunlaştırma işlemini uygulayarak, oda içerisine soğuk havanın yayılmasını sağlayan ısı değişim elemanıdır. Kısacası soğutma sistemlerindeki soğutma işlemini yapmaktadır. Kondenserler, soğutucu sistemden ayrı olarak ya da yüzeyine izole edilerek çalışmaktadır.  Kondenser üzerinde yer alan fanlar sayesinde soğuk hava mekâna yayılır.  

Kondenser üzerinde yer alan boruların kıvrımları arttıkça, kondenserler ısıyı daha kolay atarak daha soğuk hava elde edilmektedir. 

Soğuk hava deposu içerisinde yeterli olacak soğuk hava ihtiyacını karşılayabilmek için kullanılacak kondenserler için kapasite hesaplamalarının yapılması gerekir.  Bu hesaplamalarda fanlar önemli bir faktördür.

Kondenser Tipleri Nelerdir?

Soğutma sistemlerinde kullanım türü ve çeşidine göre 6 tip kondenser bulunmaktadır. 

Bunlar;

1-Su Soğutmalı Kondenser: Büyük soğutma sistemi gerektiren alanlarda tercih edilen kondenserlerdir. Kurulum ve işletme maliyetleri oldukça ekonomiktir. Aynı zamanda tasarımlarında ısıl geçirgenlik, suyun kirlenme katsayısı, su devresindeki basınç düşümü, akışkanın aşırı soğutma seviyesi ve kanat verimleri önem arz etmektedir. 

2- Hava Soğutmalı Kondenser: Bu çeşitteki kondenserlerin en önemli özellikleri, bakımı ve tamirinin kolaylıkla yapılabilmesidir. Aynı zamanda kurulum ve işletme maliyetleri ekonomiktir. Hava soğutmalı kondenserler, gaz halinde bulunan akışkanın hava ile soğuması sonucunda yoğuşturma işlemi uygulanır. Sıklıkla pencere tipi klimalarda, evlerde, ticari soğutmalarda ve soğuk depo sistemlerinde tercih edilmektedir. 

Hava soğutmalı kondenserlerin çalışma biçimi kızgınlığın alınması, akışkanın soğutulması ve aşırı soğutma aşamalarından oluşmaktadır. Bu kondenserlerin bazı teknik özellikleri bulunmaktadır. Bunlar;

- Kondenser malzemelerinin yüksek ısı iletkenliği olmalıdır.
- Korozyona karşı direnç göstermelidir.
- Birim hacim ve zaman içinde maksimum ısı transferini gerçekleştirmelidir.

Hava Soğutmalı Kondenser kendi içinde 2 ana başlığa ayrılmaktadır. 

- Tabii Çekişli (Statik Kondenser): Bu kondenserler sessiz biçimde çalışan ve evlerde kullanılan buzdolaplarında tercih edilmektedir.
- Cebri Çekişli (Dinamik) Kondenser: Bu kondenseler fanlı bir yapıya sahip, yüksek soğutma kapasitesi olan ürünlerdir. Kullanım alanı olarak, büyük ticari işletmeler ve pastanelerde tercih edilmektedir. 

3- Evaporatif Kondenser: Evaporatif kondenserler, yoğuşmanın hava hareketi ve su spreyini kullanarak sağlanan soğutma sistemidir. Tek dezavantajı hızlı kirlenmekte ve bazen arıza vermesidir. Sıklıkla kullanılmayan kondenserdir. Ayıca soğutma serpantini, su püskürtme, dolaşım sistemi ve hava dolaşım sistemi şeklinde 3 bölümden oluşur. 

4- Atmosferik Kondenser: Bu kondenser çeşidinde, serpantin boruları içinden geçen soğutucu akışkan, hava ve su ile temas etmektedir. Üst kısmından serpantin boruları üzerine su dökülür. Su aşağıda toplanıp tekrar pompa sayesinde devreye girer ve soğutma işlemi sağlanır. Bu işlem sırasında suyun belirli bir yüzdesi buhar haline geçmektedir. Atmosferik kondenser ile soğutma hava ve suyla birlikte mümkün olmaktadır. 

5- İç İçe Borulu Kondenser: Bir boru içine küçük bir ya da daha fazla boru yerleştirilir. Soğutma suyu, içteki borudan, soğutucu akışkan ise iki boru arasındaki boşluktan geçirilir. Bu sayede kondenser daha az yer kaplamaktadır. 

6- Boru Demetli Kondenser: Burada ilk olarak silindir içerisine borular yerleştirilir ve silindirin iki ucu kapatılarak borular içerisinde su akışı sağlanır. Üst kısımdan silindire verilen buhar halindeki soğutucu akışkan boru demetinde yoğuşur ve alt kısımda toplanarak sıvı deposuna geçer. Boru demetli kondenserler, dikey tipli kondenser ve yatay tipli kondenser olarak ikiye ayrılır.

Kısacası, kondenserler, soğutma sistemlerinde en önemli yere sahip olan ve soğutma işlemini sağlayan ürünlerdir. Kondenser yardımı ile istenilen eksi derecelerde değerler elde edilebilmektedir. Daha detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.